Copyright 2024 - Custom text here


De wet verplicht dat ladders, trappen en aluminium steigermaterialen veilig moeten zijn (en blijven) en dat werknemers hun werk veilig moeten kunnen doen. Buiten dat het wettelijk verplicht is, is het ook voor uzelf, uw werknemers en uw klanten een geruststellende gedachte als deze normen worden nageleefd. RST-Trading kan ook dit voor u verzorgen.

 
De NEN-2484 norm eist een jaarlijkse controle van de aluminium klimmaterialen. Draagbaar klimmateriaal moet geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders, trappen en aluminium steigermateriaal moeten voldoen aan het wettelijk besluit 'Draagbaar klimmateriaal'. Een inspectie wordt ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Alles is van groot belang bij de aansprakelijkheidsstelling. Ook toont de eigenaar/gebruiker hiermee aan te beschikken over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is. 

 

Doel van de inspectie
Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Het is wenselijk van deze inspecties checklisten en/of meetprotocollen bij te houden. De middelen worden na inspectie voorzien van een sticker waarop de datum van de volgende inspectie staat vermeld. Ook wordt er een rapport opgesteld van de middelen welke zijn goedgekeurd en tevens van de gebreken betreffende het afgekeurde materiaal.