Copyright 2024 - Custom text here

Volgens de ARBO is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrische gereedschappen te laten werken. Wanneer er zich onverwijld een bedrijfsongeval voordoet, dan zal de arbeidsinspectie onder andere kijken of het elektrische gereedschap is gekeurd volgens de NEN 3140. Dit is de Nederlandse norm waarin de elektrische veiligheid van machines wordt geregeld.

Wij keuren en certificeren al uw elektrische gereedschap volgens de normen van de NEN 3140

Wanneer uw machines volgens deze norm zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker met daarop de volgende keuringsdatum. Tevens krijgt u een geprint certificaat met alle relevante gegevens over de machine en de testresultaten en de vervaldatum van de keuring.

De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar indentificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn, en dit bespaart u een hoop ellende met de ARBO-diensten en verzekeringsmaatschappijen.

De Keuring
Wat houdt een keuring volgens NEN 3140 in?
Er wordt puur gekeken naar de elektrische veiligheid van de machine en niet naar de technische staat van de machine. Bij wijze van spreken kan een niet-werkende machine worden goedgekeurd op basis van de veiligheidscriteria uit de NEN 3140. Het zegt ook niets over de hoedanigheid van de machine na de keuring. Bij wijze van spreken kan een goedgekeurde machine een uur later van de steiger vallen waardoor het huis is beschadigd en de elektrische delen bloot komen te liggen. Volgens de NEN 3140 wordt de machine dan afgekeurd, maar volgens ons PKM is de machine pas over een jaar aan de beurt voor weer een keuring. De werkgever is formeel ook ingedekt, want hij heeft getracht zijn medewerkers te voorzien van deugdelijke gereedschappen.

De veiligheidscriteria voor de keuring bestaan uit twee onderdelen:

  • ·         Visuele inspectie
  • ·         Beproeving

 

 

Visuele inspectie
Voor zowel randaarde (SK I) als voor dubbel geïsoleerde (SK II) machines gelden dezelfde criteria met betrekking tot de visuele controle. De machines worden op de volgende punten beoordeeld:

  • ·         De mechanische toestand, inclusief de aanwezigheid van vocht en vuil
  • ·         Geen onderbreking in de beschermingsleiding en aardleidingen (voor zover dat te zien is)
  • ·         Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd
  • ·         Materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp
  • ·         Gebruikte contactstoppen en koppelcontacten zijn niet beschadigd
  • ·         De invoeren van de leidingen zijn goed gemonteerd inclusief de trekontlasting
  • ·         Hulpmiddelen, bedieningsorganen, schakelaars en relais zijn in goede staat
  • ·         Beveiligingstoestellen zijn correct afgesteld, juist gekozen en worden periodiek gecontroleerd volgens aanwijzingen van de fabrikant

 

 

Beproeving
De beproeving gebeurt via een speciaal meetinstrument dat de meetresultaten van iedere machine registreert en opslaat. Deze worden later uitgelezen door een computer. Hierna wordt er per machine een testcertificaat geprint. Ook worden eventuele reparaties per machine in de computer in een soort van logboek opgeslagen. In geval van calamiteiten is dit logboek op te vragen zodat nagegaan kan worden wat er in de loop der tijd met de machine is gebeurt. De volgende metingen of beproevingen vinden plaats op en aan het elektrische materiaal in dien van toepassing: Isolatieweerstand, Reële lekstroom, Vervangende lekstroom en Functietest.

 

RST-Trading werkt met professioneel materiaal en met goed opgeleid personeel waardoor uw gereedschap bij ons in de juiste handen is.