Copyright 2024 - Custom text here

Uw valbeveiligingen laten keuren 


Arbeidsmiddelen die betrekking hebben op valbeveiliging en/of herpositionering moeten jaarlijks geïnspecteerd worden. Naast dat dit door de Arbowet verplicht is, is het natuurlijk veiliger om te zorgen dat uw werktuigen goed gekeurd zijn; defecte valbeveiliging kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van uw werknemers.

Persoonlijke valbeveiliging: harnasgordels volgens NEN.

 

De volgende NEN-normeringen zijn van toepassing op uw valbeschermingsmiddelen:

NEN 360 voor valbeschermers met lijnspanners
NEN 361 voor valharnassen
NEN 365 voor systemen voor valbeveiliging

Voor het inspecteren van de valbeveiliging gelden de volgende regels:

De valbeveiliging dient iedere 12 maanden gekeurd te worden.
De valbeveiliging dient na elke val gekeurd te worden.
De bewijsstukken van deze keuringen dienen te allen tijde aantoonbaar op de werkplek aanwezig te zijn.

Aanvullend advies:

Gebruik het materiaal alleen voor de doeleinden waar ze voor bedoeld zijn.
Zorg dat de lijnen niet over scherpe randen hangen, of bijvoorbeeld langs muren schuren.
Pas de materialen nooit aan (zoals de lengte).
Controleer voor het gebruik materiaal op ernstige vervuiling, losse draden, scheurtjes en verbuiging van metaaldelen.
Wanneer een werkplek glad is, door vocht, ijs, sneeuw, etc., dienen daarvoor passende maatregelen te worden genomen.

Na inspectie door RST-Trading ontvangt u een inspectie certificaat. Hiermee kunt u aantonen dat de door u beschikbaar gestelde valbeveiliging voldoet aan de Wet- en regelgeving; een veilig gevoel voor u en voor uw werknemers.

Maak dus snel een afspraak om uw arbeidsmiddelen te laten inventariseren en keuren door onze gecertificeerde keurmeesters.